');


Wat moet ik doen als ik wil fietsen in groep?

Fietsen in groep

Een fietstocht organiseren of het maken van verplaatsingen in club of schoolverband vraagt natuurlijke enige voorbereiding. Meer zelfs het succesvol en veilig verloop ervan begint met een goede planning en voorbereiding. We maken je alvast graag wegwijs in de verschillende mogelijkheden.

Basisregels
Er zijn twee basismogelijkheden

De groep volgt dezelfde regels als de individuele fietser.
De groep volgt de regels die gelden voor fietsers in groep. Hiervoor dient de groep minstens uit 15 fietsers te bestaan. Als groep heb je meer mogelijkheden maar moet je natuurlijk ook aan een paar verplichtingen voldoen.

Waar en hoe rijden (in groep van minstens 15 fietsers)?

Het gebruik van de fietspaden is niet verplicht. Het is voor een groep ook niet verboden om deze te gebruiken. Indien de grootte van de groep en het tempo van de groep het toelaat is het gebruik van de fietspaden immers vaak de veiligste keuze.
Met twee naast elkaar rijden op de rijbaan mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft.
Op een rijbaan zonder rijstroken mag je niet meer dan de breedte van één rijstrook innemen (ongeveer 3 meter) en je mag in geen geval meer dan de helft van de rijbaan gebruiken. Kortom. Je mag nooit een obstakel vormen voor tegemoetkomend verkeer.
Op een rijbaan met rijstroken mag de groep alleen de rechter rijstrook gebruiken.

Het aantal deelnemers
Minder dan 15 fietsers

Wanneer je met minder dan 15 fietsers een groep vormt dien je dezelfde regels te volgen als wanneer je individueel de rit zou maken.
Het gebruik van kentekens die de zichtbaarheid verhogen is altijd mogelijk. Het gebruik van een fluo hesje is dan ook aangeraden. Bovendien zal dit automobilisten in veel gevallen duidelijk maken dat jullie wel degelijk in groep op weg zijn.

Van 15 tot 50 fietsers

Hoewel niet verplicht kan de groep gebruik maken van 2 wegkapiteins. Sowieso is het aangewezen dat er binnen in de groep afgesproken is welke personen de leiding hebben. Bij verplaatsingen met groepen kinderen is het aangewezen dat er sowieso voldoende volwassen begeleiders worden voorzien.
1 of 2 begeleidende auto's zijn toegelaten. Begeleidende wagen moeten op het dak wel een speciaal bord voeren dat goed zichtbaar moet zijn voor het tegemoetkomend en achteropkomend verkeer.
Van 51 tot 150 fietsers

Het gebruik van minstens 2 wegkapiteins is verplicht.
Het gebruik van 2 begeleidende voertuigen is verplicht.

Groepen met meer dan 150 Fietsers

Verplaatsingen met groepen van meer dan 150 fietsers zijn helaas niet in de wet voorzien. Om dergelijke verplaatsingen te faciliteren zal je als organisator genoodzaakt zijn om deze op te splitsen in kleinere groepen.

Wegkapiteins
Voorwaarden

Minstens 21 jaar zijn.
Aan de linker arm een band met, horizontaal de nationale driekleur en, in zwarte letters op de gele strook, het woord 'wegkapitein'.
In het bezit zijn van een klein verkeersbord C3.
aak

De wegkapiteins waken over het goede verloop van de ganse tocht.
Op kruispunten, waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, terwijl de groep, met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.
Wanneer de wegkapitein het dwarsverkeer niet ophoudt, dan moet de groep (en de begeleidende auto's) de gewoonlijk geldende verkeersregels in acht nemen.
Op kruispunten met verkeerslichten mag de wegkapitein het verkeer NIET regelen. Dit mag enkel door een bevoegd persoon.

Hoe het dwarsverkeer ophouden?

De wegkapitein houdt het verkeersbordje C3 ter hoogte van de heup of ter hoogte van de schouders naast hem/haar, gericht met het vlak van de schijf naar het verkeer dat hij/zij ophoudt.
Eens de groep voorbij is, MOET hij/zij de rijbaan onmiddellijk verlaten.
De wegkapitein mag het verkeer enkel OPHOUDEN en NIET REGELEN.


Begeleidende voertuigen

Op het dak van begeleidende auto's moet een blauw bord zijn aangebracht met de afbeelding van het verkeersbod A51 en eronder, in het wit, het symbool van een fiets.
Dit bord moet zo aangebracht zijn op het voertuig dat wanneer het voertuig de groep voorafgaat het goed zichtbaar is voor de tegenliggers en wanneer het de groep volgt het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.
Indien er slechts 1 voertuig de groep begeleidt dient het de groep te volgen op zo'n 30 meter achter de groep.

De route

Het uitstippelen van een route is zowat het belangrijkste deel van de voorbereiding. Het kiezen van de juiste route draagt immers in belangrijke mate mee tot het veilig verloop van de verplaatsing.
Het spreekt in deze voor zich dat, indien de omvang van de groep dit toelaat, het gebruik van fietspaden buiten de rijbaan te preferen valt. Zo valt bvb het kiezen van een tracé dat parallel loopt aan een grote drukke gewestweg te prefereren boven het fietsen op de gewestwegen zelf.
Hier zijn geen pasklare richtlijnen voor maar met een goeie landkaart en wat terreinkennis raakt men al een heel eind. Verder zijn op het internet natuurlijk een aantal sites te vinden die mogelijks een hulpmiddel kunnen vinden. (o.a. www.fietsroute.org www.fietsrouteplanner.vlaanderen-fietsland.be/ ...).
Belangrijk is hierbij in het achterhoofd te houden dat de kortste route misschien niet altijd de veiligste is en dat je de route best ook aanpast in functie van de grootte en fietsvaardigheid van de groep.
Natuurlijk lukt het niet altijd om alle drukke wegen te mijden en kan een oversteek van een drukke weg noodzakelijk zijn. Kies dergelijke oversteken bij voorkeur op met verkeerslichten geregelde kruispunten. Deze zijn immers het veiligste.