');
2011  Epen

Westmalle - Epen - Westmalle 10-11 en 12 juni 2011

"En wat voor U? Kiekensoep of tomatensoep ?"
Het kon hem niks meer schelen , of hij nu kiekensoep kreeg of tomat crevette.
Het interesseerde hem nauwelijks. Nochtans had hij beter moeten weten : Als Julienne
iets prepareert, dan hebt ge geen goesting meer om zelfs nog maar aan Mariakerkse paling
te denken, laat staan aan een Veurnes vleespotteke. Hij had nochtans twee pottekes rijstpap
binnengeslagen.

Dus neen : Op is op . Hij was moe : Doodmoe.


Wisten ze dan verdoemme niet dat hij in een periode van nauwelijks een paar dagen enkele beruchte
bulten had bedwongen : de Loorberg, den Baraque Michel,den Botrange, dat bergske in Vaals dat
Drielandenpunt heet en waar hij met een sadistich lachje van de fiets stapte en fors urineerde tegen
de Nederlandse grenspaal. Waarom de Nederlandse ? Geen idee.

Hoe hij tussen Sippenaeken en Terstraeten in de Vijlenerbossen den asfalt van de Mergelandroute deed
smelten met een forse versnelling en dito demarrage .

En dan vragen ze NU of ge kiekensoep moet hebben .

Neen, verdoemme ! Ne grote , kouwen Duvel en liefst ene van achter en zosnel mogelijk.
Het bleef stil. Niemand roerde . Iedereen staarde hem aan.
Rustig dronk hij zijne Duvel uit , boerde eens flink en sprak toen de wijze woorden :
"Nash posledny lyudskoy etd est !" , wat zoveel wil zeggen als :"Doet em nog eens vol."

Er zijn twee soorten mensen : Zij die in Voeren enkele heuveltjes beklimmen en zij die wat beters te doen hebben.
Hij behoorde tot de eerste groep, maar het heeft lang geduurd : hij twijfelt nogal, ziet ge. Hoe hij het heuveltje van
Moresnet-Chapelle beklom,nochtans geen niemendalletje en hoe hij boven op de top ging zitten . Na zes minuten was
zijn hartslag gezakt onder de 150, waarna hij doodbedaard een sigaretje opstak. Alsof hij wilde zeggen :
Ne mens heeft wel wat beters te doen.

In een vorige eeuw won op een Aprilse zondag ene Dirk Dewolf , een koerske in de Ardennen. En voor het oog van de ganse
Westerse televisiewereld vroeg hij gene kouwen Duvel of een groene Michel, maar riep hij luid :
"Men vraw, waar is men vraw" ("Men wijf, waar is mijn wijf") Dit is de vertaling voor de Westvlamingen onder U.

Stel U voor hoe ondergetekende schrok toen hij bij het verlaten van Eupen, in de Hochbruckengeflossenerstrasse, hoorde krijsen: "Braekevelt, een kaart ! Geef mij een kaart !" ("Smeerlappen 'k zen het beu en trap het af ") Weer een vertaling.
De kaart vonden we niet en alles bleef bij het oude. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen : Vanaf dan heeft het niet meer geregend, wij hebben niet in de file gestaan en 's avonds kregen we een konijnenstoofpotje. Meer moet dat ni zijn.

Nochtans kunt ge heel wat beleven als sportdirecteur. Ge hebt het stille plezier van de voorbereiding, het genot van het eideloze geklaag dat de kilometers te lang zijn, de bergen te hoog, de dalen te diep en de rivieren te nat. Ik geniet van het klagen : Hoe harder klagen ,hoe plezanter het wordt. Maar dit alles zinkt weg als de ruitenwissers het laten afweten en de inwoners van Maastricht een extra Flinstone-aflevering kunnen bekijken op het rondpunt aan de Venenborgsetoren.

En toch was het plezant, maar ook weer snel voorbij.
Maar geen nood. We smeden al plannen voor de toekomst of toch niet en dan komen we gewoon terug. Want boven op het terras van de Berghoevense Café, met een onbeschrijfelijk en gratis uitzicht over de vallei, hoor ik het nog zeggen :
"Schoon hé , zo schoon en zo groot. Maar ik heb hier nog geen één varken gezien!"


Wim (Jef Braekevelt)

Wim , in naam van de ganse ploeg , danken wij U weer voor deze bijzondere organisatie.
Roger, bedankt voor het eindeloos achterna rijden en de foto-reportage.
Julienne, voor de weer lekkere rijstpap met bruine suiker.
Epo's voor het gezellig en zwaar weekend.Enkele gegevens : Vrijdag 10 juni Westmalle - Epen 173 km 25.3 11 Leden 1 lekke band
Nakomers Luc-Tom en Bart 4 lekke banden en opgevist in Maastricht
Zaterdag 11 juni Ardennerit 153 km 22.7 16 leden 5 lekke banden en 1 kettingbreuk
Zondag 12 juni Epen - Westmalle 163 km 27.4 17 leden 2 lekke banden